Garantie en reparatie

Garantie en reparatie

 

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt dat het artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden wij u zo snel mogelijk een passende oplossing door vervanging, reparatie of terugbetaling.

 

Transportschade

Helaas gaat er wel eens iets mis tijdens het transport.

Mocht u de schade bij aflevering constateren dan verzoeken wij u dit direct te vermelden op het ontvangstbewijs van de transporteur.

Mocht u van mening zijn dat het artikel zodanig beschadigd is dat het niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u de zending direct te weigeren.

Mocht u na ontvangst constateren dat het artikel beschadigd is dan verzoeken wij u dit binnen 48 uur te melden aan onze klantenservice.

 

Garantietermijn

 

U krijgt op al uw aankopen vanzelfsprekend de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product moet voldoen aan hetgeen u als consument redelijkerwijs van het product mag verwachten.

 

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant. Meer informatie over de fabrieksgarantie vind u in de documentatie van het artikel / website van de fabrikant.

 

Fitnessboetiek.nl hanteert doorgaans een fabrieksgarantie van 1 jaar.

 

Garantiebewijs

 

Bij Fitnessboetiek.nl geldt uw factuur als garantiebewijs. Bewaar deze goed.

 

Klachtenafhandeling binnen de garantietermijn

Mocht uw artikel binnen de garantietermijn kapot zijn gegaan dan kunt u dit melden bij onze klantenservice ([email protected]).

Vermeld hierbij in ieder geval de volgende gegevens:

  1. Naam en adres
  2. Ordernummer
  3. Het referentienummer van het beschadigde product
  4. Duidelijke omschrijving van het probleem / defect
  5. Foto / video van het probleem

U ontvangt een e-mail met een bevestiging dat wij uw klacht het ontvangen en een garantie-nummer. Afhankelijk van de klacht zullen wij trachten u binnen 5 werkdagen uitsluitsel te geven. Wij proberen daarna in goed overleg met u een oplossing te vinden.

 

Klachtenafhandeling buiten de garantietermijn

Voor klachten buiten de garantietermijn verzoeken wij u in eerste instantie direct contact op te nemen met de fabrikant. Mocht u geen oplossing of gehoor vinden dan zullen wij trachten voor u met de fabrikant te bemiddelen om tot een oplossing te komen.