Disclaimer

Disclaimer

Informatie

 

Fitnessboetiek.nl streeft er naar om op of via deze website of andere websites met uitingen van Fitnessboetiek steeds correcte en actuele informatie te geven. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Fitnessboetiek noch haar medewerkers kunnen op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

 

Fitnessboetiek geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op deze site. Aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum of zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld. Afbeeldingen en video's van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

 

Fitnessboetiek.nl kan hyperlinks naar en informatie uit andere websites bevatten. Fitnessboetiek is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie van derden of voor de eventuele gevolgen van het gebruik van informatie van derden.

 

Fitnessboetiek heeft het recht om de informatie op deze of andere websites te allen tijden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen of te verwijderen.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie op deze website liggen bij Fitnessboetiek.

 

De informatie op deze website en andere websites van Fitnessboetiek mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Fitnessboetiek verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

 

Aansprakelijkheid

 

Fitnessboetiek is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig letsel dat kan ontstaan door het gebruik van de apparatuur en materialen op deze website, of door het volgen van instructies en advies met betrekking tot deze producten.

 

Alle artikelen dienen voor elk gebruik zorgvuldig gecontroleerd te worden op eventuele slijtage, beschadigingen of andere afwijkingen. Wanneer een of meerdere van deze geconstateerd worden dient het product niet gebruikt te worden en direct contact met ons opgenomen te worden (in geval van garantie).

 

Raadpleeg altijd een specialist of arts voordat u begint met trainen.

 

Contact

 

Voor vragen, klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar [email protected]